đánh bài online đổi thưởng Sch c?a Duat ? Khe c?m Quickspin m?i

Anna the Explorer ?? tr? l?i trong cu?c phiu l?u c?a mnh trong cu?n sch tr ch?i khe phiu l?u m?i c?a Duat. Tr ch?i, ???c pht hnh vo thng 11 ngy 9, c cc vng quay mi?n ph, ch?n v nh?p chu?t, s? nhan v bi?u t??ng m? r?ng.

Ch?i sch c?a Duat t?i cc sng b?c ny:

B?n s? tm th?y Quickspin s Sch c?a Duat Slot c s?n ?? ch?i t?i cc sng b?c sau:

Sng b?cTh??ngCi nt
Sng b?c Mirax kh?ng c ti?n g?i40 vng quay mi?n ph kh?ng c ti?n g?ic, Brazil, Canada, Nh?t B?n, New ZealandYu c?u ti?n th??ng ny
Yojucasino15 Spin mi?n ph Kh?ng c ti?n th??ng ti?n g?i!c, Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New Zealand,Yu c?u ti?n th??ng ny
7 bit50 vng quay mi?n ph kh?ng g?i ti?n + $/? 00 ho?c 5BTC th??ngc, Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New ZealandYu c?u ti?n th??ng ny
Kosmonaut100 vng quay mi?n ph + $ 500c, Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New Zealand,Yu c?u ti?n th??ng ny
Ilucki22 Spin mi?n ph Kh?ng c ti?n th??ng ti?n g?i!c, Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New Zealand,Yu c?u ti?n th??ng ny
Katsubet50 vng quay mi?n ph kh?ng c ti?n g?i + $ 1500 ti?n th??ngc, Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New ZealandYu c?u ti?n th??ng ny
Bitstarz25 vng quay mi?n ph kh?ng c ti?n th??ng ti?n g?i!c, Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New Zealand,Yu c?u ti?n th??ng ny
Shambala20 Spin mi?n ph Kh?ng c ti?n th??ng ti?n g?i!c, Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New Zealand,Yu c?u ti?n th??ng ny
Bizzo30 Spin mi?n ph Kh?ng c ti?n th??ng ti?n g?i!c, Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New Zealand,Yu c?u ti?n th??ng ny
? l?i sng b?c20 Spin mi?n ph Kh?ng c ti?n th??ng ti?n g?i!c, Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New Zealand,Yu c?u ti?n th??ng ny
Casumo 202220 Spin mi?n ph Kh?ng c ti?n th??ng ti?n g?i!Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New Zealand, V??ng qu?c AnhYu c?u ti?n th??ng ny
?i?n la50 vng quay mi?n ph kh?ng c ti?n g?iV??ng qu?c AnhYu c?u ti?n th??ng ny
Sng b?c Betfair50 vng quay mi?n ph kh?ng c ti?n g?iV??ng qu?c AnhYu c?u ti?n th??ng ny
MRQ UK30 vng quay mi?n ph kh?ng ??t c??cV??ng qu?c AnhYu c?u ti?n th??ng ny

*p d?ng nghim ng?t 18+ T & C. Vui lng ?nh b?c c trch nhi?m.

T?ng quan v? Sch Duat

Sch c?a Duat Quickspin Slot

Quickspin ?? ra m?t ph?n th? hai trong lo?t phim Adventure Slots c?a h? v?i n? anh hng Anna ?ang ti?n hnh m?t cu?c phiu l?u khc l?n ny ??n vng ??t c?a Pharaohs trong cu?c s?n lng cu?n sch c?a Duat. Chi?n ??u theo cch c?a c? th?ng qua nhi?u v? th?n v pharaoh khc nhau, Anna ?ang s?n lng cc di tch c? ??i, v ??c bi?t l cu?n sch c gi tr? c?a Duat.

Tr ch?i c 10 ???ng l??ng trn m?t cu?n 5 3 ???c thi?t l?p v c th? ???c ch?i t? 20C ??n 00? 00 m?i l?n quay. Tr ch?i c RTP l 96,27% v c chi?n th?ng t?i ?a 32.760 l?n c? ph?n c?a b?n trn m?i l?n quay. ? l m?t ph??ng sai cao s

R?t nhi?u, nh?ng chi?n th?ng c?ng c t? l? cao.

Sch Duat t??ng thch v?i vi?c ch?i trn thi?t b? my tnh ?? bn, thi?t b? di ??ng ho?c my tnh b?ng.

Thi?t k? tr ch?i

Tr ch?i ra m?t v?i Anna, tr?ng r?t quy?n r? khi xem xt c? ?y ?ang ?i qua m?t ng?i ??n c?. Cc tnh n?ng khc nhau c?a tr ch?i cu?n qua bao g?m Pick v Click Ph?n th??ng v m? r?ng cc ky hi?u.

Kh?i ch?y tr ch?i v b?n ???c g?p c?u trc reel 5 3 kh ??n gi?n. ??ng sau cc cu?n phim l ng?i ??n Ai C?p b? b? hoang t? lau. Trn cc cu?n phim, c m?t lo?t cc bi?u t??ng v?i bi?u t??ng c?a Anna the Explorer l gi tr? nh?t cng v?i cc v? th?n khc nhau bao g?m Anubis, Soberk v cc bi?u t??ng Pharaoh. Sch c?a Duat Wild Bi?u t??ng c th? kch ho?t tnh n?ng Spin mi?n ph n?u b?n h? cnh ba ho?c nhi?u trong s? chng ? b?t c? ?au trn cc cu?n.

Sch c?a Duat Quickspin Desktop

Tr??c khi b?n ch?i, c m?t vi ?i?u khi?n m b?n c th? ?i?u ch?nh ?? ?nh h??ng ??n kho?n thanh ton ti?m n?ng c?a tr ch?i. ??t kch th??c ??t c??c ph h?p v?i ngan sch c?a b?n v th?i gian b?n ch?i trong bao lau. S? d?ng +/- ?? chuy?n ??i s? l??ng. B?n c th? ??t tr ch?i thnh autoplay cho m?t l??ng spin c? th? c?ng nh? t?ng t?c th?i gian quay. N?u b?n thch, b?n c?ng c th? t?t am thanh.

Tnh n?ng tr ch?i

Vng quay mi?n ph

3 ho?c nhi?u Sch c?a Duat Wild Bi?u t??ng xu?t hi?n ? b?t c? ?au trn cc cu?n s? kch ho?t tnh n?ng Spin mi?n ph. 4 vng quay mi?n ph s? ???c trao khi b?t ??u tnh n?ng ny. Sau khi ???c kch ho?t, tnh n?ng Spin mi?n ph s? b?t ??u b?ng tr ch?i P P v nh?p vo tr ch?i. Ty thu?c vo s? l??ng hoang d? b?n ?? h? cnh trong tr ch?i c? b?n, m?t s? l??ng ch?n v nh?p chu?t s? ???c trao. 1 bi?u t??ng m? r?ng v h? s? nhan 1x c?ng ???c trao. S? l??ng l?a ch?n ???c trao nh? sau:

  • 3 hoang d? = 3 l??t ch?n
  • 4 hoang d? = 6 l??t ch?n
  • 5 hoang d? = 12 l??t ch?n

Ng??i ch?i c?ng c th? ki?m ???c cc vng quay mi?n ph b? sung trong tnh n?ng b?ng cch h? cnh thm Sch Duat Wild Bi?u t??ng v?i 2 vng quay mi?n ph ???c trao cho 3 Wilds. Cc l?a ch?n b? sung c?ng s? ???c trao v?i 1, 2 ho?c 4 l??t d?a trn h? cnh 3, 4 ho?c 5 hoang d?. Ch?n v nh?p chu?t c th? trao thm cc vng quay mi?n ph, cc bi?u t??ng v s? nhan m? r?ng h?n.

M? r?ng bi?u t??ng

Trong cc vng quay mi?n ph, cc bi?u t??ng m? r?ng s? l?p ??y ton b? gu?ng v c kho?n thanh ton ring sau khi kho?n thanh ton ?? ???c tnh ton t? m?i l?n quay. V v?y, m?t cch hi?u qu?, m?t kho?n thanh ton ti?n th??ng. Nh?ng tnh ton ny kh?ng bao g?m b?t k? hoang d? no.

Trong tr ch?i chnh v trong cc vng quay mi?n ph, Wilds thay th? cho t?t c? cc bi?u t??ng v c?ng c th? trao gi?i cc vng quay mi?n ph.

Sch Cau h?i th??ng g?p v? Duat

RTP c?a tr ch?i l g?

Tr ch?i c RTP l 96,27%

C tnh n?ng quay mi?n ph kh?ng?

4 vng quay mi?n ph c th? ???c kch ho?t b?i ba tr? ln hoang d? trong tr ch?i c? b?n. Cc vng quay mi?n ph b? sung c?ng c th? ki?m ???c trong tnh n?ng ch?n v nh?p ho?c b?ng cch h? cnh b? sung hoang d? trong cc vng quay mi?n ph.

Kch th??c ??t c??c t?i thi?u/t?i ?a l bao nhiu?

Tr ch?i khe c th? ???c ch?i t? 0,20 ??n 00? 00 m?i l?n quay.

Sch c?a b?n n Duat

Book of Duat l m?t tr ch?i t??ng ??i ??c ?o v?i r?t nhi?u y?u t? c th? t?o ra nhi?u k?t qu? nh? tnh n?ng ch?n v nh?p khi b?n kch ho?t cc vng quay mi?n ph. ?i?u ny c th? cung c?p cho b?n kh?ng ch? cc vng quay mi?n ph b? sung m cn c? s? nhan v cc bi?u t??ng m? r?ng ?? k?t qu? c th? kh t?t. N?u b?n c th? kch ho?t cc vng quay mi?n ph ? l!


M?t ng??i ch?i may m?n v?a ginh ???c $ 2,459,124 t?i Sng b?c Bitstarz, b?n c th? l ng??i ti?p theo kh?ng?

Qu?ng co sng b?c bitstarz


Ti?n th??ng tr?c tuy?n mi?n ph - freespinny.com